Sylwetka absolwenta

 

 

Jeśli nasze działania zakończą się sukcesem,

absolwent Szkoły Podstawowej Nr 1   im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy:

 

·         zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności zastosuje w praktyce,

·         będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum,

·         będzie umiał stosować różne techniki uczenia się,

·         będzie szanować siebie i drugiego człowieka,

·         będzie dokonywał wartościowych wyborów,

·         będzie propagował i prowadził zdrowy styl życia,

·         będzie pozytywnie nastawiony do życia,

·         będzie dążył do wyznaczonego celu kierując się zasadami moralnymi,

·         będzie kulturalny i tolerancyjny.

 

Czytaj więcej