Procedury

*

Procedury postępowania wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem przejawów agresji i przemocy występujących na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

*

Procedury prowadzenia e-dziennika

*

Procedura wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy

Czytaj więcej