Rada Rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców obrazek

Przewodnicząca

Anna Kaźmierczak

Z-ca przewodniczącej

Marlena Rabenda

Skarbnik

Anna Jaroszewicz- Bejnarowicz

Sekretarz

Dominika Waśniowska


Wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego można dokonywać na numer rachunku:

( konto w Banku PKO BP)

50102051380000920201630920

 

Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr1

ul. Galla Anonima 1

58-100 Świdnica

 

Czytaj więcej

Harmonogram uroczystości szkolnych

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz obrazek

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2017/2018

Czytaj więcej

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

• 4 IX 2017 – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
23 XII – 31 XII 2017 – zimowa przerwa świąteczna
15-28 I 2018 – ferie zimowe
29 III-3 IV 2018 – wiosenna przerwa świąteczna
22 VI 2018 – zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

(na podst.§2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego)

  • 23.03. 2018 r.
  • 30.04. 2018 r.
  • 02.05. 2018 r.
  • 04.05. 2018 r.
  • 01.06. 2018 r.
Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

20.09 – zebrania z rodzicami klasy I-III
21.09 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
22.11 – konsultacje klasy I-III
23.11 – konsultacje klasy IV-VII
20.12 – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych
10.01 – zebrania z rodzicami klasy I-III
11.01 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
21.02 – konsultacje klasy I-III
22.02 – konsultacje klasy IV-VII
21.03 – zebrania z rodzicami klasy I-III
22.03 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
16.05 – konsultacje klasy I-III
17.05 – konsultacje klasy IV-VII + informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Czytaj więcej

Ogłoszenia

wazna-informacja-dla-sluchaczy

  1. Warsztaty dla rodziców
  2. Akademia dla rodziny

plakat jpg

Czytaj więcej

UBEZPIECZENIE – ROK SZKOLNY 2017/2018

Informacja jak należy zgłosić szkodę z NNW szkolnego?

OWU

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Wniosek o odszkodowanie

SZKOLNY 3 WARIANT

Czytaj więcej