Rada Rodziców

Przewodnicząca

Anna Kaźmierczak

Z-ca przewodniczącej

 Dariusz Kędzierski

Skarbnik

Anna Jaroszewicz- Bejnarowicz

Sekretarz

Magdalena Kapelewska


Wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego można dokonywać na numer rachunku:

( konto w Banku PKO BP)

50102051380000920201630920

 

Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr1

ul. Galla Anonima 1

58-100 Świdnica

 

Czytaj więcej