Zebrania z rodzicami

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

20.09 – zebrania z rodzicami klasy I-III
21.09 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
22.11 – konsultacje klasy I-III
23.11 – konsultacje klasy IV-VII
20.12 – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych
10.01 – zebrania z rodzicami klasy I-III
11.01 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
21.02 – konsultacje klasy I-III
22.02 – konsultacje klasy IV-VII
21.03 – zebrania z rodzicami klasy I-III
22.03 – zebrania z rodzicami klasy IV-VII
16.05 – konsultacje klasy I-III
17.05 – konsultacje klasy IV-VII + informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Czytaj więcej