Adres

 

 

 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy

Adres: Szkoła Podstawowa nr1 w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1

Telefon: ( 074) 852-98-18

Adres www: http:// sp1.swidnica.pl

e- mail szkoły: sekretariat@sp1.swidnica.pl

 

Czytaj więcej