Warto przeczytać

 

 

 

Wpływ mediów na kształtowanie się psychiki i osobowości dziecka- zagrożenia współczesnego świata

Rozwój technicznych środków przekazu stwarza nową sytuację dla oddziaływań wychowawczych (zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym), bowiem te środki pozwalają obejmować swym zasięgiem wielu odbiorców. Jednocześnie ich powszechność sprawia, że niemożliwa jest pełna kontrola ich funkcjonowania. Współczesny rozwój technik multimedialnych umożliwia masowe uczestnictwo w zjawiskach kulturalnych i społecznych (na globalną skalę), ale treści przekazywane przez środki masowego przekazu stwarzają wiele problemów natury społecznej i wychowawczej. Obawy wychowawcze mogą dotyczyć przede wszystkim upowszechnianych przez te środki wzorów osobowych, niekoniecznie sprzyjających rozwojowi osobowości.

Czytaj więcej

Regulamin świetlicy

 

1.     Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I– III, których rodzice pracują  i nie mają możliwości zapewnienia im w tym czasie opieki.

2.     Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają pod opieką nauczyciela, który tak organizuje czas uczniom, by czuli się przyjemnie i bezpiecznie.

3.     Sposób wychodzenia dzieci ze świetlicy szkolnej musi być określony przez rodziców pisemnie i o każdej ewentualnej zmianie nauczyciel powinien być informowany pisemnie.

Czytaj więcej

Godziny otwarcia

Wychowawcy świetlicy

Ewa Dziedzic

Magdalena Zając

 

Godziny pracy

Poniedziałek  6.30 – 16.00

Wtorek 6.30 – 16.00

Środa 6.30 – 16.00

Czwartek 6.30 – 16.00

Piątek 6.30 – 16.00

Czytaj więcej