Regulamin świetlicy

 

1.     Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I– III, których rodzice pracują  i nie mają możliwości zapewnienia im w tym czasie opieki.

2.     Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają pod opieką nauczyciela, który tak organizuje czas uczniom, by czuli się przyjemnie i bezpiecznie.

3.     Sposób wychodzenia dzieci ze świetlicy szkolnej musi być określony przez rodziców pisemnie i o każdej ewentualnej zmianie nauczyciel powinien być informowany pisemnie.

Czytaj więcej