Podziękowania

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

001

ppp

 

 

Już moja druga córka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Każdemu rodzicowi poleciłabym tą szkołę. Wiedza, którą otrzymała starsza córka teraz młodsza owocuje i będzie przynosić efekty na dalszej drodze edukacji.

Bardzo chciałam, by moja córka Pola uczęszczała do klasy integracyjnej.  W klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych, niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcę, by moje dziecko było nie tylko asertywne, ale i pełne empatii. Bywa, że w klasie integracyjnej dzień jest inny niż w zwykłej klasie, bo więcej się w niej dzieje – niejako – obok nauki. Bywa, że jest po prostu może, bo pewna nie jestem, trochę głośniej. Nieraz zdrowe dziecko musi poświęcić własną wygodę na rzecz osoby niepełnosprawnej. W klasie integracyjnej zawsze trzeba myśleć o potrzebach   i możliwościach niepełnosprawnego kolegi czy koleżanki, chociażby planując zawody sportowe, wycieczkę za miasto czy do kina.

Klasa integracyjna jest czymś wyjątkowym, wyjątkową nauką. A edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji obywatelskiej. I to właśnie w szkołach widać jak pod mikroskopem, jak wiele jest jeszcze uprzedzeń w postrzeganiu    i traktowaniu osób niepełnosprawnych.

Należy dążyć do tego, by świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych był jeden – bezpieczny i kolorowy.

Cieszy mnie to bardzo, że moja córka uczy się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego, uczy się również pomagać, a nie współczuć; ponadto opiekuńczości, solidarności, troskliwości. umiejętności współżycia z innymi. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. Możliwość porównania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami dzieci niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości   w pokonywaniu życiowych przeszkód. Idea integracji ważna jest wielu sferach życia, szczególnie w szkole, w klasie.

Postawa otwartości przynosi obu stronom nie tylko wiele satysfakcji i radości, ale przyczynia się również do tego, że otaczający świat staje się bardziej przyjazny.

 

Marzena Korona-Kruk

 

.