WAŻNE!

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Jeśli martwisz się, że Twoje dziecko jest nadmiernie niespokojne albo wycofane, ma trudności
z przystosowaniem się do nowego miejsca lub w kontaktach z rówieśnikami. A może źle sypia, traci na wadze, ma trudne i niezrozumiałe zachowania lub zauważasz inne niepokojące sygnały…

ZAPRASZAMY

na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

w zakresie rozumienia trudności psychicznych występujących u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, w ramach projekt pn.:

„Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”

realizowanego przez Gminę Miasto Świdnica i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

Otrzymają Państwo wsparcie w trudnościach wynikających z wychowania dzieci oraz wiedzę
w zakresie umiejętności radzenia sobie w obrębie sytemu rodzinnego z dzieckiem o określonych trudnościach.

Warsztaty prowadzone będą w 3 grupach:

1 grupa – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym – wrzesień 2017 r.

2 grupa – rodzice dzieci w wieku szkoły podstawowej (klasy 1-6) – październik 2017 r.

3 grupa – rodzice dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej (klasy 7-8) i gimnazjalnej
– listopad 2017 r.

Zajęcia prowadzone będą w grupach zamkniętych, liczących do 15 osób. Każda grupa uczestniczyć będzie w 3 spotkaniach, trwających po 5 godzin (łącznie 15 godzin).

Warsztaty poprowadzi dwóch specjalistów pracy z rodziną, psychologów, terapeutów, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną, w której występują zaburzenia emocjonalne
i psychiczne.

Zajęcia grupy pierwszej realizowane będą w dniach: 16, 23 i 30 września 2017 r.

Miejsce realizacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7, pok. 16

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o kontakt pod

nr tel. 513 288 925

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Specjalistycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7 (pok. 17), tel. 74 854-90-52 wew. 21 lub 23

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017

.