INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH UCZNIÓW ODDZIAŁU ZEROWEGO I KLAS PIERWSZYCH

KLASA  O

 

KLASY I

.