Wizja szkoły

Chcemy być szkołą przyjazną, zapewniającą dobrą atmosferę do harmonijnego rozwoju osobowości i uzdolnień naszych uczniów, którym zaoferujemy atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Dzięki temu będą oni mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji i życiu. Dążąc do pełnego rozwoju naszych uczniów, ze szczególną troską chcemy pochylać się nad problemem wyrównywania szans oraz pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania sukcesów edukacyjnych i sportowych.

 

 

 

 

.