Nauczyciele

 

 

Nazwisko i imię
Przedmiot/stanowisko
Begierska  Renata edukacja wczesnoszkolna
Boś Joanna fizyka
Czarnecka Agata j. angielski/plastyka
Danieliszyn Jolanta nauczyciel wspomagający/zajęcia techniczne
Dziedzic Ewa wychowawca świetlicy
Franieczek Beata edukacja wczesnoszkolna
ks. Frącek Krzysztof religia
Gablewska Agnieszka j. polski
Gregorczyk Iwona chemia
Kała Katarzyna przyroda/geografia
Kamińska Jolanta religia
Kasprzyk Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kaszyńska Małgorzata nauczyciel wspomagający
Kaźmierowski Stanisław religia
Kaźmierska Anna matematyka
Kogut Anna nauczyciel wspomagający / rewalidacja indywidualna
Kowalska Małgorzata język polski
Kozieł Małgorzata pedagog
Krasowska Aleksandra j. niemiecki
Kufner Elżbieta bibliotekarz
Kupryciuk Katarzyna historia
Kurnicka Monika wychowanie fizyczne
Lenda-Kwartowicz Kamila j. angielski
Lipińska Jolanta nauczyciel wspomagający
Łopatowska  Dorota j. angielski
Mackiewicz Anna edukacja wczesnoszkolna
Magierowska Magdalena wychowawca świetlicy
Malczyk Justyna wychowanie fizyczne
Marszałek Krzysztof zajęcia komputerowe
Mazurek Eliza wychowawca świetlicy
Matryba Katarzyna wychowanie fizyczne
Miszkuro Adam muzyka/plastyka
Moś Katarzyna nauczyciel wspomagający
Natanek Edyta edukacja wczesnoszkolna
Niedzielska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Opałka Mariola logopeda
Pasiewicz Bogusława edukacja wczesnoszkolna
Pasiewicz Teresa edukacja wczesnoszkolna
Pętal Agnieszka j. polski
Podolska Krystyna wychowawca klasy 0
Połochajło Renata edukacja wczesnoszkolna/ zajęcia komputerowe
Poznański Wojciech wychowanie fizyczne
Rębilas Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Sara Artur wychowanie fizyczne
Sara Iwona wychowanie fizyczne
Sochocka- Suchara Anna nauczyciel wspomagający
Staręga Justyna edukacja wczesnoszkolna
Szachniewicz Joanna logopeda
Szalecka Magdalena j. polski
Szymska Magdalena nauczyciel wspomagający
Tchorowska-Miszkuro Agnieszka matematyka
Tobiasiewicz Anna j. angielski
Tympalska Urszula edukacja wczesnoszkolna
Wasyliszyn Maria przyroda/biologia
Woźniak Anna edukacja wczesnoszkolna
Zawiła Iwona matematyka/zajęcia komputerowe
Ziomek Agnieszka matematyka
Żołędziewska Małgorzata bibliotekarz
Żuber Julita psycholog

 

 

 

.