Super Czytelnik

cz

Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na SUPER UCZNIA Szkoły Podstawowej Nr 1. W październiku uczniowie każdej klasy wybierali spośród siebie SUPER CZYTELNIKA. Szczegóły w Zakładce – Samorząd Uczniowski

.