Śladami poszukiwaczy złota…

 

9 października uczniowie klas V wraz z opiekunami- panią Katarzyną Kupryciuk, panią Dorotą Łopatowską, panią Anną Kogut oraz panem Wojciechem Poznańskim , udali się na wycieczkę śladami poszukiwaczy złota. Pobyt w Złotym Stoku był pełen atrakcji i niespodzianek, gdyż uczestnicy poznali tajemnice starej kopalni złota, penetrowali podziemne chodniki i sztolnie, własnoręcznie wypłukiwali złoto. Spragnieni wrażeń część trasy zwiedzania przebyli  po specjalnie przygotowanej ośmiometrowej zjeżdżalni. Adrenaliny dostarczyła także przejażdżka Podziemnym Tramwajem. Ponadto obejrzeliśmy kolekcję minerałów, odwiedziliśmy mennicę oraz Izbę Pamięci, gdzie mogliśmy zobaczyć pamiątki związane z historią miasta.

Ważnym i oczekiwanym punktem wycieczki było ognisko i smażenie kiełbasek, które zostały zjedzone z wielkim apetytem.

Tak więc wyprawę uznajemy za bardzo udaną. Dopisała pogoda, a także humory. Było ciekawie, wesoło, smacznie i na bogato. Wróciliśmy bogatsi o nowe wrażenia, a także o sztabkę złota ;-).

Czytaj więcej

DZIEŃ CHŁOPAKA W 4E

W klasie 4e obchodziliśmy dzień chłopaka, a chłopaków w klasie mamy wielu i to jakich – samych wspaniałych!

Nasze dziewczyny – wszystkie pięć – przygotowały rozmaite konkursy, a było ich tyle, że nie wszystkie udało się przeprowadzić. Jednak nie były to łatwe konkurencje, np. plecenie warkoczy, rozpoznawanie kolorów, gra „Sąsiedzi”, kalambury czy taniec  z krzesłami. Był też poczęstunek, wszystko jak trzeba. Zabawa była świetna, nawet po dzwonku trudno było się rozejść.

Czytaj więcej

GRA MIEJSKA „W STRONĘ CIEPŁA”

dav

23 września dwie drużyny z naszej szkoły w składzie: Laura Nowotna, Julia Pisowicz, Dominika Trzyna, Norbert Poradowski oraz Natalia Wiecheć, Adrian Bętkowski, Rafał Wiszniowski i Jakub Kucza brali udział w grze miejskiej ” W stronę ciepła”,  będącej elementem kampanii edukacyjno- informacyjnej pod nazwą „Mądrze ogrzewaMY” w Świdnicy, realizowanej przez Miasto Świdnica ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W czasie gry  drużyny rozwiązywały zadania zlokalizowane na terenie miasta, m.in w Kościele Pokoju, na dworcu PKP, przy Baszcie Strzegomskiej oraz w rynku. Dotyczyły one ochrony powietrza, niskiej emisji oraz proekologicznych źródeł ciepła. Zadania były ciekawe, często wymagały współpracy, aby osiągnąć dobry wynik w rywalizacji. Niestety nie dopisywała zbytnio pogoda, ale za to humory na szczęście nikogo nie opuszczały!
Czytaj więcej

WAŻNE!

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Jeśli martwisz się, że Twoje dziecko jest nadmiernie niespokojne albo wycofane, ma trudności
z przystosowaniem się do nowego miejsca lub w kontaktach z rówieśnikami. A może źle sypia, traci na wadze, ma trudne i niezrozumiałe zachowania lub zauważasz inne niepokojące sygnały…

ZAPRASZAMY

na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

w zakresie rozumienia trudności psychicznych występujących u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym, w ramach projekt pn.:

„Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”

Czytaj więcej

WAŻNE!

plakat jpg

Czytaj więcej

Ważne!!!

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów. Wnioski o przyznanie praw do stypendium szkolnego należy pobrać  w szkole (u pedagoga szkolnego lub
w sekretariacie) i składać do dnia 15.09.2017r. w dziale Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych MOPS w Świdnicy, ul. Franciszkańska 7 (informacje w  pokoju nr 11). Podstawą przyznania prawa do stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego, którego wysokość na osobę w rodzinie w miesiącu sierpniu 2017r. nie może przekroczyć kwoty  514,00 zł netto.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje  możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego – losowego (świadczenie przyznawane w związku ze zdarzeniem losowym: pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenia, którego  uznanie należeć  będzie do organu przyznającego świadczenia w formie decyzji administracyjnej). Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Wnioski należy składać
w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.

Czytaj więcej